Hindi. Oras na limitasyon (NTL) & Maglipat ng mga Kundisyon (Toc)