USA Dream ni Obama Act Pangangailangan

Mga Kinakailangan

Youths dapat na maabot ang limang pamantayan upang maging kuwalipikado para sa ipinagpaliban aksyon:

• Dapat silang na dumating sa US bago sila naka 16;
• Dapat Sila ay ipinanganak pagkatapos ng Hunyo 15, 1981;
• Dapat patuloy nila ang tumira sa US mula noong Hunyo 15, 2007, at dapat naging naroroon sa US noong Hunyo 15, 2012;
• Dapat ito ay kasalukuyang nasa paaralan, ay nakatanggap ng isang mataas na paaralan diploma o GED, o na-honorably discharged mula sa US Sandatahang Lakas o ang Coast Guard;
• Hindi nila dapat ay nahatulan ng isang isang mabigat na kasalanan, isang "makabuluhang maliit na paglabag sa batas,"Maramihang mga maliit na paglabag sa batas na pagkakasala, o kung hindi man ay magpose isang banta sa pambansang seguridad o kaligtasan ng publiko.

Sinuman apply para sa ipinagpaliban pagkilos ay kailangang pumunta sa pamamagitan ng isang kriminal na background check.

Social pag-tag: >

Mga komento ay sarado.