Archive para sa mga tagapag-alaga

Tagapag-alaga ng British Citizens

Kasunod ng Court of Justice ng European Union (ECJ) handing down na paghatol sa kaso ng mga Ruiz Zambrano (C-34/09). Paghatol na ito na nilikha ng karapatang manirahan at magtrabaho para sa nag-iisang tagapag-alaga ng isang umaasang British mamamayan kapag na tagapag-alaga ay walang iba pang mga karapatan ng paninirahan sa UK at pag-aalis ng mga tagapag-alaga mula sa UK ay nangangahulugan ng British mamamayan ay magkakaroon na mag-iwan ng European Union.
Basahin Higit pang mga