UKBA pagbabago Online Oras Application Holding

Mula sa Lunes 1 Oktubre 2012, ang UKBA binabago ang haba ng oras na ang anumang mga application nakumpleto online sa UK ay gaganapin sa kanilang mga customer account.

Ang iyong aplikasyon ay impormasyon lamang ay gaganapin sa kanilang mga customer account para sa 8 linggo (56 araw ng kalendaryo).


Ito rin ay sumasaklaw sa mga online na proseso ng application kung saan ang iyong mga detalye ay naka-imbak na ipi-print at ipapadala.

Ipapaalam sa iyo ng hanggang sa 10 araw bago ang iyong online na application ay tinanggal. Ito ay magbibigay sa iyo ng oras upang i-print o i-save ang isang kopya sa iyong computer.

Kung mas gugustuhin mong panatilihin ang online na application 'mabuhay’ sa UKBA website, pagkatapos ay kailangan mo upang patuloy na mag-log in sa loob ng bawat 8 linggo. Ito ay tinitiyak na ang iyong application ay hindi tinanggal.

Upang talakayin ito o anumang iba pang mga bagay, sumali sa amin sa Facebook o simulan ang isang talakayan sa nerbiyos #iam_TheUKBA o tumawag sa amin sa 0845 126 1350

Social pag-tag: > >

Mga komento ay sarado.